350-lecie nadania praw miejskich - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
350-lecie nadania praw miejskich

Rok 2011 był rokiem szczególnym dla naszego miasta, bowiem obchodziliśmy wówczas rocznicę 350-lecia lokacji Kępna na prawie magdeburskim.

 

Podjęta w średniowieczu próba stworzenia organizmu miejskiego nie powiodła się ze względów ekonomicznych, a także politycznych. Ówczesne warunki ekonomiczne nie sprzyjały rozwojowi miasta, bowiem położone ono było na uboczu szlaków handlowych. Uwarunkowania polityczne spowodowały brak stabilizacji i przechodzenie ziemi kępińskiej w ręce książąt śląskich lub wielkopolskich. Był to typowy los miejscowości pogranicznych w owym czasie.

 

Dopiero wiek XVII i poczucie stabilizacji sprawiły, iż lokacja miasta stała się faktem. Stało się tak z uwagi na kilka czynników, wśród których jako najbardziej znaczący można określić napływ ludności do Kępna z pobliskiego Śląska. Byli to rzemieślnicy i kupcy protestanccy szukający tu możliwości swobodnego wyznania swojej religii oraz warunków rozwoju ekonomicznego.

 

Jedno i drugie zapewniał im porządek prawny panujący na ziemiach ówczesnej Rzeczpospolitej.

Adam z Rudnik Biskupski, starosta wieluński był człowiekiem dobrze widzianym na dworze królewskim. To umożliwiło mu otrzymanie w 1660 roku zgody Jana Kazimierza na lokowanie Kępna. Mamy również wszelkie dane, aby przypuszczać, iż inicjatywa dotycząca lokacji miasta wyszła z kręgów kupiecko-rzemieślniczych zamieszkujących ówczesne Kępno.

350_logo 350_logo

Potwierdza to przywilej lokacyjny z 1661 r. jak i raport wizytatora biskupa wrocławskiego z 1666 r.

Nadanie praw miejskich stało się początkiem kępińskiej samorządności, było wprowadzeniem ściśle określonego ładu prawnego regulującego życie codzienne mieszczan kępińskich. Stało się również podstawą bytu ekonomicznego miasta i zaczynem jego rozwoju.

Rozmach w planowaniu przestrzennym Kępna (Rynek o powierzchni 1 ha) świadczy o wyobraźni właściciela dóbr kępińskich oraz jego podatności na sugestie mieszkańców, którzy chcieli by miasto miało dobrze rozplanowany układ przestrzenny, z jasno określoną siecią ulic i poszczególnych kwartałów domostw.

 

Późniejsze dzieje Kępna dowodzą słuszności podjętych wówczas decyzji i pewnej dalekowzroczności w planowaniu.

 

W czasach nam współczesnych z ochotą sięgamy do samorządowych korzeni Kępna, bo przecież obecna polska samorządność jest spadkobiercą tamtych tradycji, a jednocześnie stanowi szkołę postaw obywatelskich i tworzenia silnych związków terytorialnych pomiędzy mieszkańcami i miastem.

 

 

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016